Saturday, March 25, 2023
Home Tags อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

Tag: อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป วางแผนบรรลุเป้าหมายสำคัญ เก็บเกี่ยวผลผลิต 2.5 ล้านต้นต่อปี

อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป (Eastern Spectrum Group Co., Ltd.: ESG) ผู้เพาะปลูก แปรรูปพืชกัญชง และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (CBD) เกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรของประเทศของไทย เดินหน้าขยายกำลังการผลิตที่วิทยาเขตเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ จังหวัดราชบุรีเพื่อเติมเต็มแผนเพาะปลูกพืชให้ได้มากกว่า 2.5 ล้านต้นต่อปี