Saturday, June 15, 2024
Home Tags ฮั่วเซ่งเฮง

Tag: ฮั่วเซ่งเฮง

มิติใหม่! “ธนาคารกรุงเทพ” ผนึก “ฮั่วเซ่งเฮง” ซื้อ-ขายทองคำด้วยสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารกรุงเทพ และฮั่วเซ่งเฮง เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อ-ขาย ทองคำ ราคาเดียวกับในตลาดโลกแบบเรียลไทม์ ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) บนแพลตฟอร์ม Hua Seng Heng USD Gold Trade ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพิ่มทางเลือกในการลงทุนและทำกำไรได้มากกว่าเดิม