Tuesday, August 4, 2020
Home Tags เนื้อไร้เนื้อ

Tag: เนื้อไร้เนื้อ

จับเทรนด์ “Plant-based Food” ธุรกิจเนื้อไร้เนื้อยอดนิยมแห่งปี 2019

การเปลี่ยนมาบริโภค “Plant-based Food” หรือเนื้อไร้เนื้อ กำลังกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปแล้วเรียบร้อย เห็นได้ชัดจากการสำรวจล่าสุดที่พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่อายุต่ำกว่า 40 ปี เปิดใจรับประทานเนื้อสัตว์จากพืชกันถ้วนหน้า