Tuesday, February 27, 2024
Home Tags เยาวชนเจ้าบ้าน

Tag: เยาวชนเจ้าบ้าน

ไทยเบฟ สานต่อโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 8 บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน สืบสานการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต่อยอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2022สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” ที่มีกำหนดจัดเมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน...