Friday, February 23, 2024
Home Tags เร็นโทคิล

Tag: เร็นโทคิล

เร็นโทคิล (อังกฤษ) เยี่ยมชมการดำเนินงานในไทย

Mr. Ted Brown, Sector One Managing Director Rentokil Initial plc. UK (กลาง) เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมวางนโยบายการบริหารงานให้กับ เร็นโทคิล อินนิเชียล ประเทศไทย เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าในระดับเดียวกันทั่วโลก โดยมีนายทัศนพงษ์ พิทักษ์เสรีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล...

เร็นโทคิล มอบทุนฯ ให้เด็กที่ครอบครัวประสบภัยสึนามิ

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายทัศนพงษ์ พิทักษ์เสรีกุล กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) และนายวีรยุทธ ธีรธร ผู้อำนวยการแผนกการเงิน (กลาง) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนครที่ครอบครัวประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ โดยมีอาจารย์บุญลักษณ์ ทิพยุทธ์ (กลาง) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เมื่อเร็วๆ...

ไอเดียที่เป็นเลิศในการจัดการสุขอนามัยในห้องน้ำ

นายเฮนดริก ยอง กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียใต้ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล พีแอลซี (ที่ 5 จากขวา) และนายทัศนพงษ์ พิทักษ์เสรีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้และขอบคุณลูกค้าประจำปี 2548...