Thursday, October 22, 2020
Home Tags เลือกตั้งญี่ปุ่น

Tag: เลือกตั้งญี่ปุ่น

“โยชิฮิเดะ สุงะ” จากลูกชาวไร่ สู่ผู้ครองเก้าอี้ “นายกฯ ญี่ปุ่น” คนที่ 99 กับภารกิจหนักที่ต้องฝ่าฟัน

ญี่ปุ่นได้ “ผู้นำคนใหม่” อย่างเป็นทางการ หลังรัฐสภาโหวตเลือก “โยชิฮิเดะ สุงะ” หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 99 แทน “ชินโซ อาเบะ” ที่เพิ่งลาออกเพราะปัญหาสุขภาพ โดยสุงะได้คะแนนเสียงท่วมท้นถึง 314 เสียง จากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 465 คน “โยชิฮิเดะ สุงะ” ผู้เป็น “มือขวา” ที่ใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะมายาวนาน...