Friday, June 21, 2024
Home Tags แป้งบางนุ่ม

Tag: แป้งบางนุ่ม

ถึงเวลา ‘The Pizza Company’ ดึง ‘แป้งบางนุ่ม’ ใช้ถาวร หวังเป็นทางเลือก ‘ตรงกลาง’ ให้ลูกค้า

ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ ‘The Pizza Company’ แล้วก็น่าจะรู้ว่าปกติแป้งพิซซ่าของทางร้านจะมี หนานุ่ม กับ บางกรอบ ให้เลือก หากไม่นับขอบต่าง ๆ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะทานแป้งหนานุ่ม เพราะแม้จะอิ่มแต่ก็แอบรู้สึกผิดนิด ๆ ที่ทานแป้งเยอะเกินไป แต่ถ้าจะสั่งแป้งบางกรอบก็ไม่อิ่ม ด้วยอินไซต์ของลูกค้าตรงนี้ ก็ถึงเวลาของ แป้งบางนุ่ม ที่จะกลายมาเป็นแป้งใหม่ของทางร้านเป็นตรงกลางให้ลูกค้าได้เลือก