Thursday, October 5, 2023
Home Tags แพ็กเกจจิ้งพลาสติก

Tag: แพ็กเกจจิ้งพลาสติก

UNIQLO เริ่มปรับแพ็กเกจจิ้งพลาสติกสู่กระดาษ เตรียมใช้ถุงกระดาษใน 2-3 เดือน

UNIQLO ในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใส่เสื้อยืดจากพลาสติกสู่กระดาษ เตรียมใช้ถุงกระดาษในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า พร้อมกับเป้าหมายลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว 85% ให้ได้ภายในปี 2020