Thursday, February 9, 2023
Home Tags โควิดโอไมครอน

Tag: โควิดโอไมครอน

สหรัฐฯ พบผู้ป่วย ‘Omicron’ รายแรก เบื้องต้นมีอาการเพียงเล็กน้อย คาดเพราะรับวัคซีนครบโดส

สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เบื้องต้น อาการไม่รุนแรง และกำลังดีขึ้น