Thursday, February 22, 2024
Home Tags ไทยพาณิชย์

Tag: ไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ หั่นสาขา-ลดพนักงาน สร้างแพลตฟอร์มใหม่ ในวันที่ดิจิทัลดิสรัปธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศปรับองค์กรครั้งใหญ่ รับมือยุคดิจิทัล และการไหลบ่าของ แพลทฟอร์ม ที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญในอนาคต บวกกับผู้บริโภคยุคนี้ใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบให้การบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก