Saturday, October 31, 2020
Home Tags ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

Tag: ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

ลัดล่อง ชม ชิม ของดีจาก 10 ท่าน้ำร่วมสมัย กับ River Festival Thailand ครั้งที่...

กลับมาอีกครั้งกับงาน River Festival 2020 หรือเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒธรรมไทย ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 6 แล้ว เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนตลอดท้ัง 10 ท่าน้ำร่วมสมัยริมสายน้ำเจ้าพระยา ได้ชม ช้อป ชิลล์ และเสพงานศิลป์กันอย่างเต็มที่

ไทยเบฟ ต่อยอดกิจกรรมดีงามชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -...

“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ก้าวสู่ปีที่ 5 ต่อยอดความสำเร็จ พร้อมดึง “6 สถาบันการศึกษาในเครือข่าย EISA” และ “สโมสรฟุตบอล”...

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือข่าย ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และ บริษัทภาคเอกชน และยังคงสานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ก้าวสู่ปีที่ 5 สำหรับปีนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designers โดยมี คุณมีชัย...