Thursday, December 7, 2023
Home Tags Art

Tag: Art

Amantee จัดแสดงงาน 3 ศิลปินนักสู้ทุพพลภาพ

กรุงเทพฯ - Amantee แหล่งรวมโบราณวัตถุของชาวตะวันออก และทิเบต เป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อนำเสนอเรื่องราวและความสามารถอันน่าชื่นชมของ 3 ศิลปินนักสู้ทุพพลภาพ ทั้งนักอักษรศิลป์ เหอฉี กาง ฮีโร่นักกีฬาโอลิมปิกพิการของไทย คุณสมชาย ดวงแก้ว และนักสังคมสงเคราะห์อย่างคุณสุภัทราพร ตันอธิคม

ขอเชิญชมนิทรรศการ “Inspired by O” โดย นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ

แขกรับเชิญพิเศษ อ้อม – อิสสริยา วิรัชศิลป์ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 28 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2547 โดยมีกิจกรรมพิเศษในวันที่ 30 ตุลาคม 2547 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต...

ไซ-แอม อาร์ต สแปซ ขอเสนอนิทรรศการศิลปะ โดยศิลปิน “ตินติน คูเปอร์”

ไซ-แอม อาร์ต สแปซ ขอเสนอนิทรรศการศิลปะ โดยศิลปิน “ตินติน คูเปอร์” ศิลปินหญิงรุ่นใหญ่ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ซึ่งจะนำมาเสนอผลงานของเธอผ่านรูปแบบนิทรรศการศิลปะและภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า “1+2” ประกอบไปด้วยผลงานชุดภาพถ่ายและศิลปะการแสดงที่ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งและความแปลกแยก (และความต้องการหาสภาวะที่สมดุล) ในความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ความเป็นชาย-ความเป็นหญิง หรือแม้กระทั่ง หยิน-หยาง ในระหว่างวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2547 ณ หอศิลป์ไซ-แอม อาร์ต สแปซ...

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “นั่ง” Sitting (2004) 16 ตุลาคม –13 พฤศจิกายน 2547

นิทรรศการศิลปกรรม “นั่ง” (พ.ศ. 2547) หรือ Sitting (2004) โดยศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์และประติมากรรมแกะไม้ที่คามินทำขึ้นภายใต้แนวคิดใน “การนั่งเพื่อการหยุดการเคลื่อนไหว” ที่ผ่านกระบวนการในการนั่งสมาธิ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการดังกล่าว คามินยังคงนำเสนอเรื่องเฉพาะตนที่เน้นคุณค่าภายในมากกว่าที่จะเน้นคุณค่าภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวผลงานและกระบวนการในการสร้างผลงานจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นิทรรศการศิลปกรรม “นั่ง” นี้ยังเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จะเริ่มจัดแสดงที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากนั้นจะเดินทางไปแสดงยังประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่นตามลำดับ โดยความร่วมมือและสนับสนุนของนำทองแกลลอรี่

เอสโซ่ สนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50

นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ (ขวา) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาทให้แก่อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ (กลาง) อธิบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และได้มีพิธีมอบดังกล่าว ในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ...

รวมพลศิลปินร่วมงาน Living & Art in Modern Asian @ บ้านอิสสระ พระราม 9

นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Living & Art in Modern Asian @ บ้านอิสสระ พระราม 9 โดยได้เชิญศิลปินชื่อดัง อาทิ อาจารย์นุกูล ปัญญาดี อาจารย์บัท...