Sunday, August 25, 2019
Home Tags Digital Playbook 2019

Tag: Digital Playbook 2019

“กรุ๊ปเอ็ม” เคาะ 4 เทรนด์ Digital Playbook 2019

นับเป็นเล่มที่ 4 แล้ว สำหรับการจัดทำ “หนังสือ” สรุปภาพรวมเทรนด์ประจำปี ตลาดออนไลน์ของประเทศไทยกับ Thailand Digital Playbook ของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนการซื้อสื่อระดับโลกในเครือดับบลิวพีพี