Saturday, October 19, 2019
Home Tags Interbrand

Tag: Interbrand

สุดยอด 100 แบรนด์ดัง

เป็นธรรมเนียมทุกปีนาน 11 ปีแล้ว ของ ”อินเตอร์แบรนด์” เอเยนซี่ดังของโลกที่จัดอันดับ 100 Best Global Brands ที่ปีนี้มีเรื่องที่น่ายินดีที่ยังมี 3 แบรนด์ดังอยู่ใน 10 อันดับแรก มานาน 11 ปี แต่ก็มีข่าวที่เศร้าของโตโยต้า และบีพีที่หลุดไป อินเตอร์แบรนด์มีหลักเกณฑ์การเลือก 3 ข้อหลักๆ...