Sunday, November 28, 2021
Home Tags Publisher

Tag: Publisher

“LINE Idol” ร่วมสงครามนักปั้น “อินฟลูเอนเซอร์”

การเติบโตขึ้นของ “อินฟลูเอนเซอร์” ซึ่งเชื่อว่าจะครองเมืองในปี 2019 นี้ ทำให้แม้แต่ “LINE” แอปพลิเคชั่นแชตที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 44 ล้านคนในเมืองไทย ยังต้องกระโดดเข้ามาร่วมวง ผ่านการออกบริการที่ชื่อว่า