Wednesday, December 2, 2020
Home Tags TESA

Tag: TESA

ผ่าศึก 3 ก๊ก ชิงขุมทรัพย์อีสปอร์ตหมื่นล้าน สยามสปอร์ต-นีโอลูชั่น-ทรู

เกมอีสปอร์ต ที่ว่าต้องสู้กันดุเดือดแล้ว การช่วงชิงเข้ามามีบทบาทในการจัดการแข่งขัน “อีสปอร์ต” ในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค ของ 3 กลุ่มธุรกิจ สยามสปอร์ต-นีโอ-ทรู กำลังเข้มข้นไม่แพ้กัน