Friday, April 19, 2024
Home Tags Tablet

Tag: Tablet

อินเดียประกาศควบคุมการนำเข้า PC และ Laptop รวมถึง Tablet เพื่อผลักดันการผลิตในประเทศ

รัฐบาลอินเดียส่งมาตรการยาแรงออกมา โดยล่าสุดประกาศควบคุมการนำเข้า PC และ Laptop รวมถึง Tablet เพื่อผลักดันการผลิตในประเทศ และต่อยอดแผนการที่จะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าสำคัญของโลกหลังจากนี้ และยังรวมถึงเหตุผลด้านความมั่นคงด้วย