Tuesday, November 21, 2017
Home Tags Uptime

Tag: Uptime

จับตา “Uptime” จากกูเกิล คู่แข่งเฟซบุ๊กตัวต่อไป ?

จากที่กูเกิลมีนโยบายให้พนักงานใช้เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลางานไปทำโปรเจ็คอะไรก็ได้ที่อยากทำ และบริการอย่าง Gmail และ Google Maps ก็เกิดขึ้นจากนโยบายเหล่านี้