Tuesday, November 21, 2017
Home Tags Bagtector

Tag: bagtector

ไทยผุดแอปฯตรวจ “หลุยส์ วิตตอง-พราด้า-แอร์เมส” ของแท้-ของปลอมรายแรกในโลก

นักวิจัย มธ.ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสร้างแอปพลิเคชันตรวจความแท้-ปลอมกระเป๋า “แอร์เมส” สำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก คว้าแชมป์สิ่งประดิษฐ์จากสวิสฯ มาครอง พร้อมเดินหน้าพัฒนาแอปสำหรับตรวจ “พราด้า-หลุยส์ วิตตอง-นาฬิกา” เพิ่มความมั่นใจร้านค้า-ผู้ซื้อ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน "bagtector" กล่าวว่า แอปพลิเคชันที่เขาทำขึ้นเกิดจากการผสมคำระหว่างคำว่า bag กับ detector ซึ่งสะท้อนการทำงานของแอปพลิเคชันในการตรวจสอบความแท้-ไม่แท้ของกระเป๋า ซึ่งในที่นี้หมายถึงกระเป๋าแอร์เมส...