Tuesday, February 27, 2024
Home Tags Bangkok River Festival 2022

Tag: Bangkok River Festival 2022

ไทยเบฟ สานต่อโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 8 บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน สืบสานการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต่อยอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2022สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” ที่มีกำหนดจัดเมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน...

ปักหมุด 10 ท่าน้ำ กินเที่ยว ลอยกระทง “Bangkok River Festival 2022” 5-8 พ.ย.นี้

ชวนเที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำ แห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน บนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร และการจัดงาน “Lamphun River...