Monday, March 4, 2024
Home Tags Chapter 11

Tag: Chapter 11

MUJI ปิดสาขาทั้งหมดใน “แคลิฟอร์เนีย” หลังยื่นขอล้มละลายภายใต้ Chapter 11

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า MUJI ค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค COVID-19 ตัดสินใจปิดร้านสาขาทั้ง 7 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ตามนโยบายฟื้นฟูกิจการหมวด 11 (Chapter 11) ของกฎหมายล้มละลาย

DEAN & DELUCA อเมริกา ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ Chapter 11 ยันไม่กระทบเอเชีย

DEAN & DELUCA ได้เดินหน้าขอฟื้นฟูกิจการในอเมริกาให้สามารถเดินต่อในอนาคต ยืนยันว่าไม่กระทบ ธุรกิจในประเทศไทย และเอเชีย เนื่องจากเป็นบริษัทที่แยกกันอย่างชัดเจน