Thursday, December 7, 2023
Home Tags Computer

Tag: computer

Shop ใหม่ไอที ไม่มีไม่ได้แล้ว

การสร้าง Shop ในสถานที่เป็นแหล่งขายสินค้า เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงเป็นที่แสดงสินค้า และเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแบนด์ให้เป็นที่รู้จัก Acer และ BenQ เป็น 2 ผู้ผลิตสินค้าไอทีจากไต้หวัน ที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน และมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง Shop ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้ง Acer และ BenQ พยายามสร้างรูปแบบเฉพาะตัวของ Shop ให้มีความโดดเด่น...