Wednesday, June 29, 2022
Home Tags Eco friendly

Tag: eco friendly

TreeCard บัตรเดบิต “รักษ์โลก” ที่ทำจากไม้ ใช้จ่ายพร้อมช่วย “ปลูกป่า”

ผู้บริโภครุ่นใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีเเละ “รักษ์โลก” ล่าสุดกับ “TreeCard” บัตรเดบิตที่ทำมาจากต้นไม้ สามารถใช้ชำระเงินเเบบไร้เงินสดเเละถอนเงินจากตู้ ATM ได้เหมือนบัตรพลาสติกทั่วไป เริ่มทำตลาดกับผู้ใช้ในสหรัฐฯ เเละยุโรป สำหรับ TreeCard เป็นบัตรเดบิตที่ทำมาจากไม้เชอรี่ (Cherry) มีเเหล่งที่มาผ่านการปลูกแบบยั่งยืน โดย 80% ของกำไรที่ได้จากค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายของลูกค้า จะถูกนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการ “ปลูกป่า” เเละเเผนการขยายพื้นที่สีเขียวในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก บัตร TreeCard ได้รับการรับรองจาก Mastercard เพื่อใช้สำหรับการชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์...