Thursday, April 18, 2024
Home Tags Euthanasia

Tag: euthanasia

“นิวซีแลนด์” ประชามติไฟเขียว “การุณยฆาต” ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน

ชาวนิวซีแลนด์ลงประชามติเห็นชอบร่างกฎหมายการุณยฆาต (euthanasia) ซึ่งจะทำให้แดนกีวีกลายเป็นประเทศที่ 7 ของโลกที่อนุญาตการจบชีวิตเพื่อยุติความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วย แต่ในส่วนของร่างกฎหมายว่าด้วยการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการนั้นคาดว่าจะถูกปฏิเสธ