Friday, June 24, 2022
Home Tags FBA

Tag: FBA

‘อิตาลี’ สั่งปรับ ‘Amazon’ กว่า 1.28 พันล้านเหรียญฯ ฐานผูกขาดบริการขนส่ง

กลุ่มเฝ้าระวังต่อต้านการผูกขาดของมิลาน ประเทศอิตาลี ได้สั่งปรับ ‘อเมซอน’ (Amazon) เป็นเงิน 1.13 พันล้านยูโร (1.28 พันล้านดอลลาร์) เนื่องจากละเมิดการผูกขาดตลาด ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในยุโรป