Thursday, September 29, 2022
Home Tags Google News Showcase

Tag: Google News Showcase

‘Google’ เตรียมเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ สนับสนุนผู้ผลิตข่าวลง ‘Google News Showcase’

เป็นที่ถกเถียงกันมานาน ว่าเหล่าดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้น ‘เอาเปรียบ’ สื่อต่าง ๆ เกินไปหรือไม่ เพราะเงินรายได้จากโฆษณาจำนวนมากที่เคยหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมสื่อนั้น ปัจจุบันส่วนใหญ่ไหลไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเกือบหมด โดยเฉพาะ Facebook และ Google ที่เคยมีข้อพิพาทกับหลายประเทศ ว่าเป็นต้นเหตุทำให้สื่อหลายรายต้องล้มหายตายจากไป