Friday, May 27, 2022
Home Tags Jlosuperbowlchallenge

Tag: jlosuperbowlchallenge

ปรากฏการณ์ TikTok จากแอปที่คนหาว่าสก๊อย สู่แพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องเล่นยาม “กักตัว”

TikTok กลายเป็นปรากฎการณ์ไวรัลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อคนไทย และคนทั่วโลกต้องอยู่ในสภาวะกักตัว และ Work from Home จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อะไรเป็นตัวจุดประกายให้อยู่ดีๆ TikTok ก็เป็นที่นิยมขึ้นมา?