Sunday, February 5, 2023
Home Tags LEED

Tag: LEED

‘MQDC’ ย้ำมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาส คว้ารางวัล ‘LEED Gold’ ในโครงการ “เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล...

สำหรับ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) คือเกณฑ์มาตรฐานรับรองอาคารเขียว ที่ให้ความสำคัญครอบคลุมการออกแบบอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การดำเนินการ และการบริหารงาน ที่มุ่งสู่การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโปรแกรมชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน การได้รับการรับรองจาก LEED เปรียบเสมือนได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง เพราะการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการขยะ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ดังนั้น...