Tuesday, June 6, 2023
Home Tags Muji U.S.A.

Tag: Muji U.S.A.

MUJI ปิดสาขาทั้งหมดใน “แคลิฟอร์เนีย” หลังยื่นขอล้มละลายภายใต้ Chapter 11

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า MUJI ค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค COVID-19 ตัดสินใจปิดร้านสาขาทั้ง 7 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ตามนโยบายฟื้นฟูกิจการหมวด 11 (Chapter 11) ของกฎหมายล้มละลาย

Muji U.S.A. ยื่นขอล้มละลาย ภายใต้ Chapter 11 เซ่นพิษ COVID-19 มรสุมค้าปลีกในอเมริกา

Muji U.S.A. บริษัทลูกในสหรัฐฯ ของ Ryohin Keikaku Co. เจ้าของร้านค้าปลีกญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลอย่าง MUJI ยื่นขอล้มละลายภายใต้ Chapter 11 ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่สั่นสะเทือนธุรกิจทั่วโลก สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Muji U.S.A. ได้ยื่นขอล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ ภายใต้ Chapter 11 ต่อศาลในรัฐเดลาแวร์ โดยทาง Ryohin Keikaku...