Saturday, June 25, 2022
Home Tags Singha Complex

Tag: Singha Complex

“สิงห์ เอสเตท” งดเก็บค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกให้ร้านค้าที่ไม่เลิกจ้างพนักงาน!

สิงห์ เอสเตท ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือพันธมิตรทางการค้า งดเก็บค่าเช่าสำหรับร้านค้าที่ไม่เลิกจ้างพนักงาน หรือให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในทุกโครงการในเครือ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19