Tuesday, January 26, 2021
Home Tags TSX

Tag: TSX

ไทยเบฟ-ไทยยูเนียน-GC สร้างปรากฎการณ์ของ “พลังร่วม” ด้านความยั่งยืนแห่งปี คนร่วมงานคึกคักใน“Thailand Sustainability Expo 2020”

0
เรียกว่าเป็นการร่วมพลังสร้างปรากฎการณ์งานด้านความยั่งยืนแห่งปีที่ได้รับความสนใจ และมีผู้ร่วมกันกันอย่างคึกคักตลอดทั้ง 4 วัน สำหรับงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จากความร่วมมือของ 3 องค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนที่นำโดย ภายใต้การนำของ 3 บิ๊ก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

ครั้งแรกของการผนึกพลังองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020” “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

0
นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ และยิ่งใหญ่ขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน)...