Saturday, January 29, 2022
Home Tags Wu Lien-teh

Tag: Wu Lien-teh

ย้อนรอย Wu Lien-teh จากชาวจีนอพยพ สู่คุณหมอนักประดิษฐ์หน้ากากอนามัยที่โลกต้องใช้

ต้องใช้เวลาเกิน 100 ปีกว่าที่โลกจะเข้าใจและยอมรับอย่างถ่องแท้ถึงผลงานที่สำคัญของคุณหมอ Wu Lien-teh ผู้ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยที่ชาวโลกต้องพึ่งพาเพื่อป้องกันตัวเองและสังคมจากเชื้อโรค