Thursday, October 22, 2020
Home Tags Xiao-i

Tag: Xiao-i

Apple โดน Xiao-i บริษัทจีนฟ้อง Siri ละเมิดสิทธิบัตร เสี่ยงถูกสั่งห้ามขายสินค้าทั่วจีน

บริษัท Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology หรือที่รู้จักกันในนาม "Xiao-i" ของจีนยื่นฟ้อง Apple ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชื่อดัง ซึ่งอาจจะทำให้ Appleไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในจีนได้อีก