แวร์เอเบิลยังไม่ตัน ไอดีซีชี้แค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ขายได้ 100 ล้านเครื่องทั่วโลก โตขึ้น 16.9% ในไตรมาส 4


21-04-2017 13:45:29

หลังจากมีการคาดการณ์กันว่าตลาดแวร์เอเบิลหรืออุปกรณ์สวมใส่ไฮเทค (wearable) อาจจะไม่เติบโต แต่ล่าสุด ไอดีซี บริษัทวิจัยข้อมูล ได้สำรวจข้อมูลตลาดอุปกรณ์สวมใส่ประจำไตรมาสทั่วโลก (International Data Corporation Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker) พบว่า ยอดการสั่งสินค้าแวร์เอเบิลเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทะยานไปอยู่ที่ 33.9 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 นับว่าเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16.9 ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน

โดยยอดการจัดส่งสินค้าตลอดทั้งปีเติบโตร้อยละ 25 สืบเนื่องมาจากมีผู้ผลิตรายใหม่ในตลาด ผนวกกับรายเก่าที่อยู่แถวหน้ามีการพัฒนาสินค้าของตนให้ดียิ่งกว่าเดิม

เมื่อรวมยอดตลอดทั้งปี 2559 พบว่า มีการจัดส่งสินค้าอุปกรณ์สวมใส่กว่า 102.4 ล้านเครื่องแล้ว

“ตลาดอุปกรณ์แวร์เอเบิลกำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเหมือนเช่นตลาดเทคโนโลยีอื่นๆ” มร. โรมอน ลามาส ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและค้นคว้าสำหรับทีมอุปกรณ์แวร์เอเบิลของไอดีซี ได้ตั้งข้อสังเกต “อุปกรณ์แวร์เอเบิลแบบทั่วไปที่เปิดตัวสู่ตลาดในครั้งแรก เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แบบนับก้าวที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น แต่ปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็นอุปกรณ์แวร์เอเบิลแบบอเนกประสงค์ ที่รวมด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย หรือฟิตเนสเข้าไว้ด้วยกัน เช่นมีการแจ้งแสดงผลทางสมาร์ทโฟน จนไม่แตกต่างกับอุปกรณ์แวร์เอเบิลอัจฉริยะ (smart wearable)

ขณะเดียวกัน อุปกรณ์แวร์เอเบิลอัจฉริยะ (smart wearable) ยังคงได้รับการพัฒนา เนื่องจากเรื่องสุขภาพและฟิตเนสยังคงเป็นเรื่องความสำคัญ แต่หลังจากที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แล้ว ก็จะมีการพัฒนาด้านขีดความสามารถด้านแอปพลิเคชั่นแบบเฉพาะและการเชื่อมโยงสื่อสารได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือการทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถทำงานเป็นอิสระจากสมาร์ทโฟน เป็นการสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (standalone experience) ให้กับผู้สวมใส่ได้

มร. จิเทช อูบรานี่ นักวิเคราะห์ข้อมูลระดับอาวุโส สำหรับเครื่องแทรคเกอร์เคลื่อนที่ของไอดีซี มองว่า ยังคงมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอุปกรณ์แวร์เอเบิลยังฉายแววเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราการเติบโตนี้จะมาจากแรงผลักดันของผู้ผลิต มากกว่าจะมาจากความต้องการของผู้บริโภคก็ตาม

โดยเฉพาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องของสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ข้างใน นาฬิกาไฮบริดหรือแบบลูกผสม และเครื่องประดับแฟชั่นอื่นๆ ที่ผนวกฟิตเนสแทรคกิ้งไปด้วยนั้น กำลังได้รับแรงผลักดันให้เติบโต เป็นสัญญาณที่แสดงถึงโอกาสในการจำหน่ายอุปกรณ์แวร์เอเบิลอเนกประสงค์ให้กับผู้บริโภครายเดี่ยวได้ เนื่องจากมีความเป็น ‘แฟชั่น’ น่าซื้อหามาใส่ และยังช่วยสร้างระบบนิเวศให้กับตลาด และช่วยให้ผู้ผลิตทั้งหลายแสดงข้อมูลเชิงลึกที่เอาไปใช้งานได้เลย (actionable insight) ให้กับผู้บริโภคได้ เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ที่มา : IDC Tracker

ไอดีซี แทรคเกอร์ (IDC Tracker) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของตลาดที่ รวมทั้งให้ข้อมูลด้านส่วนแบ่งผู้ผลิต และคาดการณ์แนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่องของตลาดธุรกิจด้านเทคโนโลยีต่างๆ จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยจะรวบรวมข้อมูลในทุกๆ ครึ่งปี ประจำไตรมาส และประจำเดือน