ปั๊มน้ำมันแบบโดนใจ

ปิโตรนาส เริ่มเข้ามาทำตลาดในไทย 2 ปีก่อนหน้านี้ และใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเตรียมความพร้อม ทำวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมว่าจะเดินหน้าธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในไทยอย่างไรให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภค

การออกมาเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาสโฉมใหม่เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2550 จึงถือเป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จริงของปิโตนาสในเมืองไทย ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ปิโตรนาสประเทศไทยเลือกใช้เป็นของตัวเองจากการทำวิจัย

“เราไม่มองว่าปิโตรนาสที่อื่นๆ จะมีกลยุทธ์อย่างไร แต่ในไทยเราต้องการขายโอเวอร์ออลเซอร์วิสสเตชั่น ไม่ได้ขายแค่น้ำมัน หรือไม่ได้เน้นที่ธุรกิจนอนออย แต่ทุกบริการในปั๊มต้องเป็นบริการที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทย ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ห้องน้ำ หรือดีแค่บริการด้านใดด้านหนึ่ง” มร.โมฮัมหมัด ไอนิล บิน อับดุล ราซัค กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดถึงแนวทางที่เลือกแล้วของปิโตรนาสในไทย

จากการวิจัยของปิโตรนาส พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีแบรนด์ปั๊มน้ำมันในใจ จะเติมน้ำมันก็ยี่ห้อหนึ่ง ห้องน้ำสะอาด หรือมาร์ทดีก็อีกยีห้อหนึ่ง

แต่เมื่อไม่มีปั๊มไหนที่เป็นได้ทุกคำตอบ จึงเป็นทางออกที่ปิโตรนาสหยิบมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของตัวเอง โดยมีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์การใช้บริการในทุกด้าน โดยไม่หวั่นแม้ว่าจากผลการสำรวจเดียวกันแบรนด์ปิโตรนาสจะไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยเลยก็ตาม

“การที่คนไม่รู้จัก มีทั้งผลดีและไม่ดี แง่ดี คือเราไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ลูกค้ารู้จักก็ต้องเริ่มจากพัฒนาสินค้าเป็นลำดับแรก แล้วโฆษณาให้ทุกคนรู้ว่าเราพร้อม จากนั้นเมื่อผู้บริโภคไปใช้บริการเราคาดหวังว่าถ้าเขาประทับใจก็จะมีการบอกต่อ เพราะนิสัยคนไทยถ้าเจออะไรดีก็อดไม่ได้ที่บอกต่อหรือแนะนำเพื่อน”

นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานีน้ำมันที่เข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันเป็นหลักแล้ว มักจะมีความต้องการแฝงอยู่ด้วยเสมอ ทำให้ปิโตรนาสยิ่งมั่นใจว่าแนวทางที่จะเลือกเป็นสถานีบริการที่ให้บริการครบวงจรจะเป็นทางเลือกที่ที่สุด

จากผลของสถานีที่ปรับปรุงแล้วเสร็จในรุ่นแรกๆ ประมาณ 30 แห่งจากเป้าหมายที่พัฒนาให้ครบทุกสถานีบริการที่มีอยู่ทั้งหมด 117 แห่งในปีนี้ ก็มีตัวเลขยืนยันความสำเร็จจากยอดขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30%

Company บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
Company info ก่อตั้งปี 2547 ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ณ สถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ ปัจจุบันมีสถานีบริการรวม 117 แห่ง มีพนักงาน 1,000 คน
Positioning ต้องการสร้างความเป็นสถานีบริการแห่งความสุขให้กับสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ภายใต้คอนเซ็ปต์ One stop service ที่เน้นในเรื่องความสะดวกสบาย (Convenience) มีสินค้าและบริการหลากหลาย (Choice) และให้บริการภายใต้บรรยากาศสดใสเป็นกันเอง (Comfort)
Strategy นอกจากบริการน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ “Suria” ยังใช้กลยุทธ์การดึงแบรนด์สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกว่า 10 แบรนด์เข้ามาให้บริการในสถานี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถานีบริการน้ำมันที่มีความครบวงจรในทุกด้าน

Did you know?

– Suria เป็นภาษามาเลย์ แปลว่า พระอาทิตย์ส่องแสง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของร้าน ถ้าไปมาเลเซีย ซูเรียจะไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อในปั๊ม แต่เป็นศูนย์การค้า พื้นที่เกือบหมื่นตารางเมตร บริเวณชั้น 1-6 ของตึกปิโตรนาส สำนักงานใหญ่ของปิโตรนาสกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในโลก 452 เมตร ก่อนจะเสียแชมป์ให้กับตึก 101 ของไต้หวันที่สูงถึง 507 เมตร