สื่อสเปน-เว็บดึงโฆษณา

วงการโฆษณาทั่วโลกมีเม็ดเงินเติบโตลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา ตัวเล็กน้อยนิดชนิดโตลดลงอย่างมหาศาลในไตรมาสแรกปี 2007 โตเพียง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2006 ปิดบัญชีที่ 34,900 ล้านเหรียญสหรัฐ หากเทียบกับช่วง 3-4 ปีที่แล้ว เม็ดเงินโฆษณาโตถึง 3-6%

นี่คือข้อมูลล่าสุดจาก TNS Media Intelligence หน่วยงานสำรวจความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมโฆษณาในสหรัฐอเมริกา

ผลสำรวจระบุว่าบริษัทที่ใช้เม็ดเงินสูงสุด ต่อท่อน้ำเลี้ยงให้วงการโฆษณาอันดับ 1 คือ พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล มูลค่า 722.7 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้มากสุดแต่ก็เป็นยอดที่ลดลงถึง 8.6% อันดับ 2 คือเอทีแอนด์ที ลดลงถึง 19.2% แต่ก็ยังใช้ถึง 512.2 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 3 คือ เจเนอรัล มอเตอร์ส ลดลง 30.9% อยู่ที่ 480.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

พวกยักษ์ใหญ่ที่เคยใช้งบโฆษณาสูงๆ กลับมีแนวโน้มลดลง เช่น ธุรกิจสื่อสาร ค่ายรถยนต์ต่างประเทศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่พวกธุรกิจขนาดกลางลงมา เริ่มใช้งบมากขึ้น เป็นส่วนช่วยชดเชยให้เม็ดเงินยังเติบโตอยู่บ้าง นอกจากนี้บางสื่อก็มีแนวโน้มการใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง แม้แต่ทีวีและวิทยุ รวมไปถึงสื่ออื่น เช่น สื่อเคลื่อนที่ลดลงถึง 10.8% และสื่อโฆษณาขายตรงลด 11.3% ขณะนี้บางสื่อที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้าชัดเจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น เว็บไซต์ และนิตยสารเฉพาะกลุ่ม

นี่คือสัญญาณเตือนอย่างดีสำหรับนักวางแผนโฆษณา ที่ไม่อาจเมินเฉยได้

สื่อที่มีอัตราการเติบโตเม็ดเงินโฆษณา
ประเภท อัตราเติบโต %
สื่อนอกบ้าน 2.4
ทีวีภาษาสเปน 3.7
เคเบิลทีวี 6.3
นิตยสารเกี่ยวกับผู้บริโภค 7.1
นิตยสารภาษาสเปน 14.3
เว็บไซต์ 16.7