สำนึกดี-กำไรงาม

บริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคของอเมริกาที่ชื่อ Cone Cause Evolution Survey เปิดเผยว่าผลสำรวจล่าสุดพบว่าคนอเมริกัน 2 ใน 3 คน จะพิจารณาการทำธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยจำนวน 87% ถึงกับเปลี่ยนจากแบรนด์หนึ่งมาใช้อีกแบรนด์หนึ่ง ถ้าแบรนด์ใหม่นั้นไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ ทางสังคม ซึ่ง 87% นี้ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 1993 ที่มีเพียง 31% เท่านั้น

นอกจากนี้ ในส่วนของพนักงานบริษัทต่างๆ นั้นจำนวน 72% บอกว่าต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงบรรจุแผนการช่วยเหลือสังคมในแผนธุรกิจด้วย ถือว่ามีจำนวนสูงเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2004 ที่มีเพียง 38%

สำหรับประเด็นทางสังคมที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันให้ความสนใจ อันดับ 1 คือการรณรงค์เรื่องสุขภาพ และอันดับ 2 คือเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้ว่าประเด็นเรื่องโลกร้อนจะมาแรง แต่คนอเมริกันก็ยังสนใจเรื่องสุขภาพมากกว่า