ไทยเบฟ CSR รวมตัวเพื่อความคมชัด

นอกจากอาณาจักรของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ไทยเบฟ) จะเป็นกิจการของผู้มีสินทรัพย์ติดโผของผู้ร่ำรวยที่สุดของไทย ถ้าจะนับจากเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ดูบ้าง ไทยเบฟก็สามารถติดโผบริษัทที่มีคอนเนกชั่นติดอันดับท็อปไม่ต่างจากเรื่องสินทรัพย์

การสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางใด ก็ถือเป็นสูตรการทำธุรกิจของบริษัทชั้นนำ ซึ่งจะละเลยเรื่องสัมพันธภาพไม่ได้

วิธีที่หนึ่งที่ไทยเบฟใช้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เรื่อยมา คือการสนับสนุนความช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมแล้วมีหน่วยงานนับร้อยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ

ตั้งแต่ระดับกระทรวง อย่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิ และชมรมต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งมาไม่นาน ไปจนถึงหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น มูลนิธิ International Business Leaders Forum (IBLF) ในพระอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ แห่งสหราชอาณาจักร และสโมสรฟุตบอลเอฟเวอตัน

หลายโครงการเป็นการสนับสนุนภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการที่ทำเพื่อชาติ ซึ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่หากเป็นการสนับสนุนหลักๆ แล้วมักหนีไม่พ้น 4 เรื่องหลัก ได้ กีฬา ดนตรี การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถูกนำมารวมกันภายใต้แนวคิดซีเอสอาร์เป็นโครงการแรก ให้ชื่อว่า โครงการ ThaiBev Thai Talent

รูปแบบการสนับสนุนคงเดิม มีทั้งสนับสนุนเป็นรายบุคคล สมาคม มูลนิธิ รวมถึงองค์กรต่างๆ

“เฉพาะปีนี้ปีเดียวมีงบไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ถ้ารวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เราใช้งบสนับสนุนโครงการต่างๆ ไปแล้วกว่า 1 พันล้านบาท เฉพาะ 4 ด้านภายใต้ไทยทาเล้นท์ก็มากกว่า 400 ล้านบาท” ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวถึงความทุ่มเทของไทยเบฟผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม และเล่าถึงแนวคิดของโครงการว่า

“ไทยทาเล้นท์เป็นโครงการที่เราเชื่อว่าจะสะท้อนภาพซีเอสอาร์ได้ชัดเจนขึ้น ผ่านตัวตนของทาเล้นท์เหล่านี้ โดยจะกระจายการสนับสนุนทาเล้นท์แต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนและคุณสมบัติของแต่ละกรณี“

เมื่อโครงการมีความชัดเจน ไทยเบฟจึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนว่า จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 4 ข้อ ได้แก่ 1-ต้องเป็นคนไทย 2-มีความสามารถและพรสวรรค์ 3-มีวินัยในการฝึกซ้อม และ4-รักและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ

ทั้ง 4 ข้อเป็นสิ่งที่ไทยเบฟเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของการก้าวสู่ความสำเร็จของทุกอาชีพ ทุกยุค และทุกสมัย

ฉะนั้นแล้ว สมาคม ชมรม มูลนิธิ และทุกหน่วยงานที่คาดหวังการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากไทยเบฟ ไม่ว่าจะมีความใกล้ชิด หรือคุ้นเคยกันมาอย่างไร หากมีคุณสมบัติไม่ครบ งบสนับสนุนที่ตั้งไว้ในแต่ละปี ก็อาจจะหมุนเวียนไปสนับสนุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าได้

โลโก้ไทยทาเล้นท์

เลือกใช้สีดำ เพื่อความหนักแน่น รูปแบบอักษรเรียบ ๆ ตรงไปตรงมา ขณะที่คำว่า Talent จะเป็นตัวหนาและเข้มขึ้น เพราะต้องการแสดงถึงการค้นหาคนที่มีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ ส่วนบนของอักษรเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมต่อกันหลากสี ให้ดูสดใส ขณะที่ตัวกล่องที่ต่อกันหมายถึงบันไดที่จะทำให้บุคคลนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ และสะท้อนถึงความสุข