เศรษฐกิจโลกโตลดลง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกคือเรื่องที่กระทบกับทุกคนอย่างแน่นอน

มีข้อมูลจากไอเอ็มเอฟ หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) เปิดเผยว่าปี 2008 เศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวเพราะปัญหาตลาด “ซับไพร์ม”สหรัฐอเมริกา คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 4.8% ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมว่าโต 5.2%

เฉพาะที่สหรัฐอเมริกา ไอเอ็มเอฟคาดว่าเศรษฐกิจจะโตเพียง 1.9% จากที่เคยคาดไว้ที่ 2.8% แคนาดาโต 2.3% จาก 2.8% ในฟากยุโรป คาดจะโต 2.1% จาก 2.5% หรือแม้แต่จีนก็จะโตจากที่เคยคาดไว้ คือ 10% จาก 10.5%