GTZ จับมือกระทรวงพาณิชย์ แสดงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทยในงาน ANUGA 2007

จากภาพ : มร. บัวร์คาร์ด เร้าเชลบัค (กลาง) ผู้อำนวยการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) นางประนอม เฉินบำรุง (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวศิริพร นุรักษ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจลำไยอินทรีย์

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน (GTZ) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจลำไย นำเสนอ ลำไยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากลำไยอินทรีย์ ในงาน ANUGA 2007 งานแสดงสินค้าอาหารแบบครบวงจรที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองโคโลญน์ ประเทศเยอรมนี การจัดงาน ANUGA ในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดงาน ANUGA ในปีนี้มีนักธุรกิจและผู้เข้าชมงานกว่า 160,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ มีขั้นตอนการเพาะปลูกและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากการใช้สารเคมีและสารตกแต่งพันธุกรรมใดๆ (จีเอ็มโอ) ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ความต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีสารตกค้าง และยังตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร

มร. เยือร์เกน คอคห์ ผู้อำนวยการ GTZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การแนะนำลำไยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากลำไยอินทรีย์ในงาน ANUGA ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และให้ผู้ประกอบการธุรกิจลำไยอินทรีย์ของไทย ได้มีโอกาสแนะนำสินค้าและพบปะเจรจากับคู่ค้ารายใหม่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้นสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก”

ในงาน ANUGA 2007 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็น Partner Country เป็นครั้งแรกและประเทศแรกของโลก โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารไทย และสาธิตการทำอาหารไทย ภายใต้คำขวัญ “Thailand – Kitchen of the world” ในบริเวณ Thai Pavilion ซึ่งมีพื้นที่ถึง 2,000 ตารางเมตร โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 ราย

GTZ เป็นสำนักงานตัวแทนของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติภารกิจในนามของกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐบาลเยอรมัน รัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย GTZ ได้เข้ามาดำเนินงานเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศิริพร ตรีพรไพรัช ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน ประจำประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 13 โทรสาร 02 661 9281 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@gtz.d