80 พรรษา มหาราชัน

ภาพของพสกนิกรไทยมาเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเฝ้ารอรับเสด็จ ตั้งแต่คืนของวันที่ 6 พฤศจิกายน จนถึงเช้าของวันที่ 7 พฤศจิกายน บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปีติ ที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร ในฉลองพระองค์เชิ้ตคอจีนสีชมพูอ่อน ทับด้วยฉลองพระองค์สูทสีชมพู ทรงมีพระพักตร์สดใส แย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมของชาวไทยทุกคน เปรียบดังพ่อของแผ่นดิน พสกนิกรขาวไทยจึงแสดงความจงรักภักดี ด้วยการพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูทุกวันอังคาร และในโอกาสสำคัญ เพื่อเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจกันถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ทีมงานนิตยสาร POSITIONING ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติ ตลอดจนพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ กองข่าวสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังและ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการนำภาพและเรื่องราวต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้