ภาพประวัติศาสตร์ วันในหลวงเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระอาการประชวรจากพระวรกายด้านขวาอ่อนแรง เนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา เนื่องจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ต.ค.

ในที่สุดวันที่ประชาชนต่างรอคอยก็มาถึง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว และได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านไป

รวมระยะเวลาที่ทรงประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราช 25 วัน โดยมีประชาชนและผู้แทนประเทศต่างๆ มาร่วมลงนามถวายพระพรกว่า 1.1 ล้านคน

ประชาชนที่ทราบข่าวจากแถลงการณ์สำนักพระราชวังในคืนวันที่ 6 พ.ย.ว่า พระองค์จะเสด็จออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 7 พ.ย. ต่างรีบไปจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่กลางดึก

กระทั่งเวลาประมาณ 11.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถเข็นพระที่นั่งไฟฟ้า เสด็จลงจากห้องประทับชั้น 16 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในฉลองพระองค์เชิ้ตและสูทสีชมพู โดยทรงมีพระพักตร์สดใส

ทั้งนี้ พระองค์ทรงให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน (หัวหน้าสำนักงานศูนย์หัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) ผู้ถวายการเข็นรถเข็นพระที่นั่ง เข็นอย่างช้าๆ เพราะทรงต้องการทอดพระเนตรพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนเป็นระยะๆ และทรงแย้มพระสรวลให้แก่ประชาชนสองข้างทางตลอดเวลา ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรทุกคนเป็นอันมาก

ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อพระองค์เสด็จฯ ผ่าน

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จยังอาคารศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วทรงพระดำเนินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อถวายราชสักการะ และทรงยกล้องส่วนพระองค์ถ่ายพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีด้วย

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้กล้องส่วนพระองค์บันทึกภาพประชาชนที่เฝ้าฯ รอรับเสด็จ โดยประชาชนต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องอีกครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินโดยใช้เครื่องช่วยพยุงไปยังรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ เพื่อประทับเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ขบวนเสด็จนั้นเคลื่อนออกจาก ร.พ.ศิริราช ผ่าน ถ.อรุณอัมรินทร์ เข้าทางสะพานพระราม 8 ลง ถ.วิสุทธิกษัตริย์ เลี้ยวซ้าย แยก จปร. เข้า ถ.ราชดำเนินนอก เลี้ยวขวา ผ่านแยกวัดเบญจมบพิตร เข้า ถ.พระราม 5 จนถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลศิริราชถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ต่างมีประชาชนสวมเสื้อเหลืองมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จตลอดสองข้างทาง โดยพร้อมใจกันโบกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้ยังพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดินด้วย