Pink Phenomeno

ความสดชื่นที่เกิดขึ้นกับปวงชนชาวไทย นอกจากเปล่งประกายชัดเจนต่อประชาชนที่มีโอกาสได้ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จกลับจากโรงพยาบาลศิริราชแล้ว ความสดชื่นจากสีชมพูของฉลองพระองค์ ก็ทำให้ชาวไทยที่เฝ้าชมพระบารมีอยู่หน้าจอทีวี รู้สึกสดใสและอิ่มเอมใจไปตามๆ กัน

ยิ่งได้รู้ความหมายของสีฉลองพระองค์ที่ทรงในวันเสด็จพระราชดำเนินกลับ ที่หมายถึงการเสริมดวงพระชาตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระชนมพรรษายืนนานด้วยแล้ว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นที่ทุกคนได้เห็น คือ ปรากฏการณ์สีชมพูที่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมือง ใครที่มีเสื้อสีชมพูอยู่แล้วก็รีบหยิบขึ้นมาสวม ใครที่ไม่มีก็ตระเวนหาซื้อกันจ้าละหวั่น

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ที่ทรงฉลองพระองค์สีชมพูทุกวันอังคารมาตั้งแต่ต้นปี 2550 เพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นองค์ออกแบบคอลเลกชั่นเสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์การ์ตูน “ปีหนูใหญ่ไทยรวมพลัง” เพื่อผลิตเสื้อรุ่นใหม่ทั้งหมด 7 สี วางจำหน่ายในร้านภูฟ้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 โดยมีสีชมพูมากที่สุดจำนวน 1.6 หมื่นตัว

เสื้อสีชมพูที่มีอยู่จำหน่ายหมดในพริบตา หลังวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากโรงพยาบาลศิริราชเพียงวันเดียว ทั้งที่จำกัดให้ซื้อได้แค่คนละ 1 ตัว ร้อนถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งผลิตเป็นการด่วน รวมถึงรับสั่งจองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันความต้องการ

สีชมพู เป็นความหมายที่มีอยู่ในตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มาตั้งแต่ต้น โดยนักวิชาการช่างศิลป์ 7 งานศิลปะประยุกต์ กรมศิลปากร สุเมธ พุฒพวง ผู้ออกแบบ ได้ออกแบบ “แพรแถบสีชมพู” ไว้เป็นองค์ประกอบสำคัญของตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความหมายถึง สีประจำอายุตามหลักโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์ ตรงกับวันอังคารของพระองค์ หมายถึงการมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์

ขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสื้อสีเขียวแซมเข้ามาด้วย โดยกล่าวว่า เป็นสีแห่งพระราชอำนาจ ซึ่งในหลวงได้ทรงฉลองพระองค์สูทสีเขียวในวันเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานรินทร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550

สีเขียวจึงกลายเป็นอีกสีที่ประชาชนหันมาสวมใส่กันให้เห็นแซมเข้ามาปนกับสีเหลืองและสีชมพูในทันที

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการยังคงยืนยันว่า สีเหลืองยังคงเป็นสีหลักในการเป็นสัญลักษณ์ของปีมหามงคลนี้ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น

ที่สำคัญปัจจุบันเสื้อเหลือง เป็นเสื้อที่ประชาชนชาวไทยมีกันทุกบ้าน และกลายเป็นสีมงคลที่คนไทยพร้อมใจกันใช้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักและเทิดทูนของคนไทยทุกคน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา
พระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร หมายถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
ด้านล่างมีตัวเลขไทย 80 และเพชร 80 เม็ด หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Did you know?

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนดอกพิกุลทอง 5 ดอก ดอกพิกุลเงิน 4 ดอก เพิ่มเติมที่แท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนึกถึงประชาชนของพระองค์ในทุกรายละเอียด