ทำเลทอง “โมบาย อินเทอร์เน็ต”

พลังของ Social Networking ส่งผลถึงธุรกิจใหม่อย่างผู้สร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ หรือในขณะเดียวกันก็ทำให้ Social Networking แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และนี่คืออีกหนึ่งทางที่จะทำการตลาดบนเครือข่ายชุมชนในโทรศัพท์มือถือ

บริษัท Buzzcity ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่สิงคโปร์ เป็นตัวอย่างหนึ่งในผู้เล่นในตลาดโทรศัพท์มือถือ ทำตลาดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลก มีผู้ใช้ในระบบประมาณ 2 ล้านคนใน 60 ประเทศ เปิดตัวให้บริการทั้งในรูปแบบบล็อก แชตรูม อัพโหลดรูป ภายใต้ชื่อบริการ myGamma ด้วยช่องว่างการตลาดที่ผู้บริหารบริษัทเห็นว่าทุกคนไม่สามารถนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายเพื่อนได้ตลอดเวลา โทรศัพท์มือถือเป็นทางออก เพราะนอกจากราคาเครื่องถูกลงแล้ว เทคโนโลยีพัฒนามากยิ่งขึ้น พร้อมกับราคาค่าบริการที่ถูกลง

โมเดลธุรกิจของ myGamma นั้น “มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์” ผู้จัดการบัซซิตี้ ประเทศไทย บอกว่า เดิมมีรายได้จากค่าสมาชิก เช่นในเมืองไทย เฉลี่ยรายละประมาณ 10-20 บาทต่อวัน แต่เมื่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆ หาได้ฟรีมากขึ้น ทำให้บัซซิตี้ในไทยเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ทำอยู่ในต่างประเทศ คือการหารายได้จากการโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโอกาสของลูกค้าในไทยยังมีอีกมาก เพราะมีลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อจีพีอาร์เอสมากกว่า 2 ล้านคน และจากที่เปิดให้บริการมาประมาณ 1 ปี ยังมีลูกค้าประมาณ 1 แสนรายเท่านั้น

จากพฤติกรรมของคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น “มนต์ชัย” บอกว่า จะทำให้เกิดชุมชนในโลกโมบายมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสของการโฆษณาย่อมมีมากขึ้นด้วย ซึ่งรูปแบบหลากหลายคือ 1.Cost per Click 2.Cost per thoudsand Impressions 3.Graphic Banner และ 4.Text Banner

สำหรับเป้าหมายของสินค้าและบริการที่จะมาใช้บริการนั้น มีทั้งการสร้างแบรนด์และยอดขาย ทั้งในรูปแบบ Brand Building, Brand Awareness, Sales Oriented หรือการสร้างกิจกรรมระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

สำหรับโมเดลนี้ของบัซซิตี้ที่เมืองไทยกำลังเริ่มต้น แต่ในต่างประเทศมีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เช่น ธนาคารสแตนดาร์ด แบงก์ ออฟ แอฟริกา ที่โปรโมตบริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยให้ลูกค้าธนาคารส่งข้อความต่อๆ กัน หรือสไปร์ท ที่มีแบนเนอร์ และข้อความโปรโมตสไปร์ท ไปยังลูกค้าฟรานซ์ โมบาย

พฤติกรรมการใช้ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของคนไทย
สถานที่ที่ใช้งาน
อยู่บ้าน 71.05%
อยู่ที่โต๊ะทำงาน/โรงเรียน 11.84%
ที่ทำงาน 9.87%
บนรถ 2.63%
อื่นๆ ที่เหลือ

เวลาที่ใช้
เย็น 40.13%
กลางคืน 30.92%
บ่าย 9.87%
อื่นๆ ที่เหลือ

เว็บไซต์ www.buzzcity.com