“แอดแมน” ครั้งที่ 5 ขอเติมเชื้อไฟ “ลัทธิโฆษณา” ให้ลุกโชนอีกครั้ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวรายละเอียดของการประกวดสุดยอดงานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาดของเมืองไทย “Adman Awards & Symposium 2008” ครั้งที่ 5 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

งาน Adman Awards & Symposium ซึ่งนับเป็นหนึ่งในงานประกวดสุดยอดงานโฆษณาและผลงานสร้างสรรค์ระดับโลกของไทย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ADVERTISM (ลัทธิโฆษณา)” ซึ่งสื่อให้เห็นว่างานโฆษณาเปรียบเสมือนลัทธิที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทำงานมานาน ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของคนโฆษณาที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง ชอบแสดงศักยภาพ ลองของ ชิงดีชิงเด่น หลงใหลในความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อบรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายทั้งความสำเร็จในด้านยอดขาย รางวัล ความสะใจ ชื่อเสียง และรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากทว่าอุปสรรคประการสำคัญของลัทธิโฆษณา นอกจากลูกค้า สินค้าที่น่าเบื่อ การเมือง และเศรษฐกิจแล้ว ศัตรูตัวฉกาจที่บ่อนทำลายมากที่สุด กลับเป็นคนในลัทธิเอง ที่เกิดอาการท้อถอย หมดไฟ ถอดใจ ขี้เกียจ ฯลฯ ทำให้เกียรติภูมิของลัทธิเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ งาน Adman ปีนี้จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการเติมเชื้อไฟให้ชาวโฆษณาสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ส่งเข้าประกวด ให้ลัทธิโฆษณาดำรงอยู่อย่างมีแสนยานุภาพ และสืบสานความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดในปีนี้คือ นายวิศิษฐ์ ล้ำศิริเจริญโชค ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Executive Creative Director บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดมีทั้งหมด 17 ท่าน

ในปีนี้มีการเพิ่มรางวัลประเภทสื่อโฆษณา “Ad That Works” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้วางแผนกลยุทธ์และลูกค้าได้มีโอกาสนำผลงานเข้าประกวด โดยแยกทีมกรรมการตัดสินออกจากชุดงานครีเอทีฟเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งที่มี ผศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธาน โดยให้คณะกรรมการคำนึงถึงประสิทธิภาพและความได้ผลของแผนงานสื่อสารเพื่อการตลาดและการสร้างแบรนด์เป็นสำคัญ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่อีกหมวดหนึ่งที่เทียบเท่ากับรางวัลในระดับ Best of The Best ในงาน

ส่วนรางวัลพิเศษ “เทิดทูนในหลวง” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังคงจัดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วอีกครั้ง โดยรับผลงานโฆษณาใน 4 หมวดเหมือนเดิม คือสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้งและสื่อแฝง และสื่อวิทยุรางวัล

นอกจากนั้น ผู้สนับสนุนหลักของงานในปีนี้ คือ นิตยสารแบรนด์เอจ และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน Adman Awards & Symposium กล่าวว่า “งาน Adman Awards & Symposium นอกจากเป็นการเชิดชูผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าของคนไทยแล้ว ในปีนี้ เรายังต้องการมุ่งกระตุ้นอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารการตลาดให้ยึดมั่นกับพื้นฐานคือ ความไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ตลอดเวลา”

ประเภทการประกวดและรางวัลต่าง ๆ สำหรับปีนี้แบ่งออกเป็น 11 หมวดหลัก คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้งและสื่อแฝง สื่อวิทยุ การออกแบบกราฟฟิค แผนและกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา แผนประชาสัมพันธ์ แผนการตลาดประเภทกิจกรรม สื่อโฆษณาแบบ Integrated Marketing Campaign (ซึ่งเผยแพร่ในสื่อโฆษณาตั้งแต่ 3 สื่อขึ้นไป) สื่อโฆษณาเทิดทูนในหลวง และ Ad That Works รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 289 รางวัล

งานในครั้งนี้จะจัดร่วมกับงานสัมมนาเชิงวิชาการอีกสองรายการเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือ งานสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย และงานสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักโฆษณา ซึ่งนิตยสารแบรนด์เอจจะจัดร่วมกับสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรในสายงานโฆษณา

นายวิศิษฐ์ ล้ำศิริเจริญโชค ประธานคณะกรรมการตัดสิน กล่าวเสริมว่า “ปีนี้เราหวังว่าจะปลุกกระแสโฆษณาและกลยุทธ์การตลาดให้คึกคักขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ชวนให้ฮึกเหิม อยากแข่งขันกันด้วยผลงานดี ๆ คาดว่าจะมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะ ให้ Adman คงความเข้มข้นและน่าติดตามเหมือนทุกปีที่ผ่าน ๆ มา”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2551 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท แพลนโนวา จำกัด โทร. 0-2530-9300 หรือ เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.adassothai.com หรือ www.admanawards.com

งานสัมมนาเชิงวิชาการ (Adman Symposium)

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน Adman Awards & Symposium โดยแบ่งออกเป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “คนโฆษณา เส้นทางนอกตำรา #5” และงานสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักโฆษณา จัดโดยนิตยสาร BrandAge โดยมีหัวข้อที่อยู่ในกระแสความสนใจซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

งานสัมมนาเชิงวิชาการเป็นการร่วมมือกันจากหลายฝ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการโฆษณา โดยผู้ดำเนินรายการและผู้อภิปรายจะมีการโต้ตอบกับผู้ร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพูดคุยและวิเคราะห์ทิศทางที่อาจเป็นประโยชน์ต่อวงการโฆษณาไทยในอนาคต

งาน Adman Awards & Symposium 2008 – วันที่ 6 มิถุนายน 2551
งานสัมมนาเชิงวิชาการ (Adman Symposium)

– สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “คนโฆษณา เส้นทางนอกตำรา #5”
– สัมมนาเชิงวิชาการสำหรับนักโฆษณา

งานประกวด Adman Awards
แนวคิด: ADVERTISM (ลัทธิโฆษณา)
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน