แบงค์กรุงเทพจ่ายหนี้แทนเจ๊ติ๋ม 288 ล้านบาท

เลขาธิการ กสทช. เผย BBL ชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีงวด 2 จำนวน 288.472 ล้านบาท กรณีไทยทีวีเบี้ยวชำระแล้ววันนี้ (4 พ.ค. 59) พร้อมขอให้ กสทช. ทบทวนจำนวนเงินที่ธ.ต้องชำระใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (4 พ.ค. 2559) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ขอชำระเงิน 288,472,000 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมกรณีบริษัท ไทยทีวี จำกัด ไม่มาชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีงวดที่ 2 พร้อมขอให้ กสทช. ทบทวนจำนวนเงินที่ BBL ต้องชำระ โดยธนาคารเห็นว่ากรณีนี้ บริษัท ไทย ทีวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลดิจิตอลทีวี มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยแบ่งชำระเป็นรายปีตามที่ กสทช. กำหนด และธนาคารได้ออกหนังสือค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขดังกล่าว กรณีที่บริษัท ไทย ทีวี จำกัดไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในปีใด ธนาคารในฐานะผู้ค้ำประกันจึงมีหน้าที่ต้องชำระแทนเมื่อถึงปีที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น การที่ กสทช. เรียกร้องให้ธนาคารชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีในส่วนที่เหลือแทนบริษัท ไทยทีวี จำกัด จำนวน 1,748,808,000 บาทจึงไม่ถูกต้อง ธนาคารขอให้ทบทวนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับเงิน 288,472,000 บาท ที่ BBL นำมาชำระแทนบริษัท ไทยทีวี จำกัด ในวันนี้ สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป