พาณิชย์ฟิตจัดเร่งจัดมหกรรมการค้าชายแดนหวังดันเป้าทะลุ 1.7 ล้านล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท ในปี 2559 โดยมีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดนครพนม พร้อมเตรียมเดินหน้าจัดครั้งต่อไปที่เชียงรายและจันทบุรี

นางดวงพร รอดพยาธิ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 รวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ โดยได้เล็งเห็นว่า กลุ่มจังหวัดดังกล่าว เป็นจังหวัดที่ชายแดนเชื่อมกับ สปป.ลาว และเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ โดยในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นถึงความสำคัญการค้าชายแดนที่มีอนาคตสดใสทั้งจากกำลังซื้อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปัจจัยเสริมด้านอื่นๆ อาทิ ระบบคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสบาย สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมและความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดัน ยอดการค้าชายแดนให้ทะลุถึง 1.7 ล้านล้านบาท โดยในปี 2558 จังหวัดนครพนม มีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 4,425 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มเป็น 7,998 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และมีมูลค่าการส่งออกชายแดนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15

“โครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ไอ โฮเต็ล จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการคือการจัดมหกรรมการค้าชายแดนโดยมีคูหาแสดงสินค้า จำนวน 300 คูหา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม การสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยวิทยากรพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าชายแดน และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เข้าสู่ตลาด สปป.ลาว การประชุมร่วมระหว่างหอการค้าไทย และสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การค้า (สินค้าอุปโภค/บริโภค) จากแดนไทยสู่ลาว” โดยผู้แทนจากหน่วยงานสุขอนามัย ทั้งจากฝ่ายไทยและฝ่ายลาว และการหารือข้อราชการ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เจ้าแขวงคำม่วน และเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทั้ง 2 ประเทศ” นางดวงพรกล่าว

“การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย หลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ มีแผนที่จะกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไปอีกในพื้นที่ติดชายแดนอื่นๆ ต่อไป คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 หรือ โทร 02 547 5099” นางดวงพรกล่าว