เฮงเค็ลรายงานยอดขายและรายได้มีความมั่นคงในไตรมาสแรก


by Sukyai
24-05-2016 17:51:05

“เฮงเค็ลเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดี เราสร้างการเติบโตด้านยอดขายและรายได้มากขึ้น พร้อมกับเพิ่มผลตอบแทนจากการขายหลังการปรับปรุงเป็น 16.8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสามกลุ่มธุรกิจช่วยส่งเสริมผลประกอบการที่ดีในภาพรวม ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเรามีการเติบโตแบบปกติที่แข็งแกร่งอีกครั้ง” ฮานส์ แวน ไบเล่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ลกล่าว

สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน แวน ไบเล่นกล่าวว่า “เราคาดการณ์ว่าตลาดจะยังคงมีความท้าทายต่อไปในปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจโลกจะมีการเติบโตในระดับปานกลางเท่านั้น มีความไม่แน่นอนในตลาดและความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นผลดี เราจึงจะให้ความสำคัญกับการยกระดับความแข็งแกร่งของแบรนด์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำในตลาดและเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายอันทะเยอทะยานของเรา”

*ปรับปรุงสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

ยืนยันการประเมินประจำปี พ.ศ. 2559

แวน ไบเล่นกล่าวยืนยันการประเมินของเฮงเค็ลในปีงบประมาณปัจจุบันว่า “สำหรับตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เราคาดว่ายอดขายแบบปกติจะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ราว 2–4 เปอร์เซ็นต์ เราคาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงจะอยู่ที่ประมาณ 16.5 เปอร์เซ็นต์ และกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงจะเติบโตอยู่ระหว่าง 8 และ 11 เปอร์เซ็นต์”

ยอดขายและกำไรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 4,456 ล้านยูโร หลังการปรับปรุงผลกระทบด้านลบของอัตราแลกเปลี่ยน 3.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโตยอดขายแบบปกติซึ่งปรับปรุงตามผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ ถอนการลงทุน เพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีการเติบโตของยอดขายแบบปกติที่แข็งแกร่งเป็นสถิติใหม่ 4.7 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายแบบปกติของกลุ่มธุรกิจเพื่อความงามเติบโตอย่างมั่นคง 2.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขายปกติเติบโตอย่างมั่นคงเช่นกันที่ 2.1 เปอร์เซ็นต์

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง (EBIT) เพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์ จาก 707 ล้านยูโรไปอยู่ที่ 751 ล้านยูโร ผลกำไรจากการดำเนินงานขยายตัว 10.7 เปอร์เซ็นต์ จาก 648 ล้านยูโรเป็น 717 ล้านยูโร

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (EBIT margin) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาก 0.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 14.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น 2 ล้านยูโรไปอยู่ที่ -7 ล้านยูโร อันเนื่องมาจากการชำระคืนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อัตราภาษีลดลงเป็น 24.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 24.6 เปอร์เซ็นต์ของไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงสำหรับไตรมาสแรก หลังการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 7.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 510 ล้านยูโรเป็น 549 ล้านยูโร รายได้สุทธิของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 11.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 482 ล้านยูโรเป็น 538 ล้านยูโร เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 13 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิประจำไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 525 ล้านยูโร (ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 470 ล้านยูโร)

ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุง (EPS) เพิ่มขึ้น 7.6 เปอร์เซ็นต์จาก 1.18 ยูโร เป็น 1.27 ยูโร ขณะที่การรายงานกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 1.09 ยูโรเป็น 1.21 ยูโร

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 5.4 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าคงคลังที่น้อยลง

สถานะทางการเงินสุทธิของเฮงเค็ลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 452 ล้านยูโร โดยในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 335 ล้านยูโร

เฮงเค็ลรายงานยอดขายและรายได้มีความมั่นคงในไตรมาสแรก
  • ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 4,456 ล้านยูโร: ยอดขายปกติ +9 เปอร์เซ็นต์ (รายงานยอดขาย +0.6 เปอร์เซ็นต์)
  • การเติบโตด้านยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่: ยอดขายปกติ +3%
  • กำไรจากการดำเนินงาน*: +2 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 751 ล้านยูโร
  • ผลกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์* (EPS): +7.6 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 27 ยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง: +80 จุดไปอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter