จากโทรเลขสู่ D-Mail

นับวันการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงผู้คนให้ติดต่อถึงกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทิ้งให้เครื่องมือสื่อสารอายุกว่าร้อยปีที่เรียกว่า “โทรเลข” ที่เชื่องช้าด้วยลมหายใจอันรวยรินซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันทั่วโลก

แต่ว่าโทรเลขในญี่ปุ่นกลับยังคงโลดแล่นไปในเมกกะแห่งเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกได้อย่างมีชีวิตชีวาใน Positioning ที่แตกต่างด้วยคอนเซ็ปต์ “ของขวัญแห่งถ้อยคำที่สามารถสัมผัสได้อยู่เสมอ”

การส่งโทรเลขในญี่ปุ่นจึงเปลี่ยน Mode บริการจากการส่งข้อความธรรมดามาเป็นการส่งคำอวยพร รวมถึงการแสดงความเสียใจในวาระต่างๆ ผสานวัฒนธรรมการมอบของขวัญแบบญี่ปุ่นที่ติดตรึงใจของผู้รับอยู่เสมอด้วยกล่องใส่สารโทรเลขหลากรูปแบบ

องค์การโทรเลขและโทรศัพท์แห่งประเทศญี่ปุ่น NTT (Nippon Telegraph and Telephone) เพิ่มความสะดวกด้วยบริการ D-Mail ที่ลูกค้าสามารถส่งข้อความโทรเลขทางอินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือที่ทำงานได้โดยตรง เพียงเลือกประเภทของ Title (มีให้เลือก 8 ประเภท) ชนิดของกล่องโทรเลข เขียนข้อความ (ซึ่งอาจใช้ถ้อยคำของตนเองหรือเลือกข้อความจากรูปประโยคที่เข้ากับวาระ) และชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง-ผู้รับ อีกทั้งยังสามารถระบุวันและเวลาที่โทรเลขในบรรจุภัณฑ์สวยงามก็จัดส่งถึงบ้านของผู้รับได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือรวมไปกับค่าโทรศัพท์ก็ได้