เปิดมุมมอง ซีอีโอ ไมโครซอฟท์ เยือนไทย

“สัตยา นาเดลลา” ซีอีโอ ไมโครซอฟท์ บินมาไทย จัดงานประชุมนักพัฒนาในไทย (Thailand Developer Day) เป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังช่วยเปิดมุมมองนักพัฒนาในการนำเทคโนโลยีมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล

1_microsoftnew